Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci :

StrojRez s.r.o.,  Maršová-Rašov 203, 013 51 , IČO: 52 414 035 ,  DIČ : 2121031858

telefón: +421 907 873 121, e-mail: strojrez@strojrez.sk

Kupujúci (spotrebiteľ) :

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby :

Číslo faktúry : ……………………………………………………………………………………

Popis tovaru/služby: ………………………………………………………………………….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………………………………………..

Adresa spotrebiteľa: ………………………………………………………………………..

Číslo účtu/kód banky: ……………………………………………………………………..

Dôvod odstúpenia (nepovinné): ……………………………………………………….

Dátum: ………………………                                                 Podpis: ………………………………………..