Dodacie podmienky

Náklady spojené s  dodaním tovaru dodaného prostredníctvom elektronického obchodu https://www.strojrez.sk/obchod/.

Pri prevzatí tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho po predchádzajúcej dohode, predávajúci expedičné náklady neúčtuje.

Dodávky do iných krajín ako je Slovenská republika sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a platbou vopred na účet.

Platné od 26. 8. 2020

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

StrojRez s.r.o.,  Maršová-Rašov 203, 013 51

IČO: 52 414 035 ,  DIČ : 2121031858